Nog een paar bedrijven gezocht!

In september starten 40 studenten op het Alfa-college Groningen met de nieuwe opleiding Technicus engineering Installatie & Elektrotechniek. Deze opleiding wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven uit de installatiebranche (O.a. Engie, Eekels, Strukton Worksphere, Energiewacht, InstallatieWerk, Homij, Kuijpers, Huisman-Klimacom, Suurmeijer Assen, Expert Jansen, Actemium) . We zoeken nog bedrijven waar de studenten projectweken, stages en traineeships kunnen volgen. Kernpunten van de opleiding: BOL-opleiding op hoogste MBO-niveau, brede vaktechnische basis (installatie-, elektro- en koudetechniek), veel aandacht voor ICT en voor ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden (samenwerking, communicatie). Studenten hebben een eigen coach, die ook het contact met de bedrijven onderhoudt. Wilt u ook betrokken worden bij de opleiding en zo kennismaken met uw toekomstige medewerkers, mail of bel dan Geert Berghuis, info@geertberghuis.nl, tel. 06-13705986.