Ontwikkeling

Ontwikkeling

Rondom de ontwikkeling van de opleiding Technicus engineering I & E is een projectgroep gevormd van onderwijsinstellingen en installatiebedrijven uit Noord-Nederland. Samen werken zij, onder de projectnaam Toekomstbestendig technisch vakmanschap, aan de ontwikkeling van een opleiding waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid.

Pionieren

Net als dat de docenten en praktijkopleiders de leerlingen uitdagen over grenzen te kijken en een onbegrensde nieuwsgierigheid aan de dag te leggen, dagen we ook de projectleden uit om te pionieren. Door een nieuwe werkwijze te ontwikkelen, de resultaten ervan wetenschappelijk te onderzoeken en te meten en vervolgens bij te sturen en te verbeteren, leren we wat wel en niet werkt. Deze gedachte moet uiteindelijk resulteren in:

 1. een vernieuwde vakmanschapsopleiding op mbo-4 niveau, die leerlingen voorbereidt op technische combinatiefuncties in de toekomst. Dat doen we niet alleen door ze installatie- en elektrotechnische vaardigheden bij te brengen, maar ook en juist door te focussen op nieuwe (digitale) technologieën en veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale vaardigheden. Daarnaast bereiden we de leerlingen voor op het toekomstig vakmanschap door het ‘leren-leren’ methodisch in te bouwen in de opleiding;
 2. een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van opleidingen die aansluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven. Dat doen we door zowel het onderwijs als het bedrijfsleven verantwoordelijk te maken voor het ontwikkelen van de vakmanschapopleiding; een methode die ook voor andere opleidingen geschikt is;
 3. plaatsing van jaarlijks 15-30 talentvolle jongeren (tot 25 jaar) in een duale opleiding die wordt uitgevoerd door het Alfa-college samen met de technische installatiebedrijven in de provincies Groningen en Drenthe. De opleiding wordt halverwege omgezet in een werk-leerplek (traineeship) met arbeidscontract bij technische installatiebedrijven in de provincies Groningen en Drenthe;
 4. de opbouw van een actieve learning community (kennisnetwerk) in Noord- Nederland op het gebied van vakmanschap.

Laatste nieuws en ontwikkelingen Over het project

Adviesraad

Het project wordt ondersteund door de adviesraad. Deze adviesraad levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de opleiding, de voortgang én bekendheid van het project. Bovendien zorgen de leden van de adviesraad dat de opgedane kennis verspreid wordt onder (mbo-)onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden. Daarnaast brengen zij, door hun jarenlange ervaring, kennis van buiten naar binnen. Van die kennis maakt de projectgroep dankbaar gebruik. In de adviesraad nemen de vertegenwoordigers van verschillende (onderwijs)organisaties plaats, waaronder:

 • Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
 • OTIB (opleiding- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf)
 • S-BB (Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
 • Naast Alfa-college ook Noorderpoort en Drenthe College
 • ECBO, Expertisecentrum Beroepsonderwijs
 • IT-Academy
 • FNV
 • Hanzehogeschool en NHL
 • Centric
 • GOflex
 • RSG Wolfsbos (vmbo)
Deze site wordt aangepast.
Voor actuele informatie over de opleiding Technicus engineering installatietechniek, klik op onderstaande link
Deze site wordt aangepast.
Voor actuele informatie over de opleiding Technicus engineering installatietechniek, klik op onderstaande link