Partners

De handen ineen

Alfa-college Groningen, ENGIE Services, Energiewacht Assen, Strukton, Worksphere, Eekels Technology, InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland, OTIB en Rijksuniversiteit Groningen (GSG Leerstoel Lifelong Learning) hebben de handen ineen geslagen om samen een MBO-4 opleiding voor de installatietechniek te ontwikkelen. Binnen het project ‘Toekomstbestendig  Technisch Vakmanschap’ vervullen zij elk een eigen rol.

Unieke samenwerking in een uniek project

Het project is uniek vanwege de innovatieve werkwijze en aanpak. Bij de ontwikkeling van de opleiding hebben de betrokken partijen over de grenzen van de vakgebieden gekeken, maar ook over de grenzen van theorie en praktijk. De ontwikkeling van opleidingen wordt namelijk niet overgelaten aan het onderwijs, maar wordt gezien als gedeelde verantwoordelijkheid van de wetenschap, onderwijsinstellingen en de bedrijven uit de branche. Door samen te werken ontwikkelt de projectgroep een opleiding die optimaal aansluit bij de (toekomstige) behoefte van de praktijk. De opleiding moet daardoor voorzien in de behoefte aan technische vakmensen met verstand van ICT en goede communicatieve vaardigheden.

 

Rijksuniversiteit Groningen

Binnen het project Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap heeft de Rijksuniversiteit een ondersteunde, onderzoekende en begeleidende rol:

  1. De Rijksuniversiteit Groningen biedt ondersteuning bij het innovatieproces van (de ontwikkeling van) de opleiding, in samenwerking met de sectie Lifelong Learning van de basiseenheid Pedagogiek. Vanuit hun onafhankelijke onderzoeksrol geven zij feedback op de voortgang en resultaten én reiken ze bovendien waardevolle wetenschappelijke kennis aan over ‘een leven lang leren’, dat een belangrijk element vormt binnen de studie. Daarbij is een centrale rol is weggelegd voor de promovenda, die het project intensief volgt en voedt met onderzoeksbevindingen.
  2. De onderzoeksbevindingen en leerpunten van het project worden door de RUG toegankelijk gemaakt voor andere opleidingen, zodat ook zij hun opleidingstrajecten kunnen kantelen en beter kunnen laten aansluiten op de behoefte in uit de markt. Dit noemt men ook wel action-learning en action-research.

De onderzoeksbevindingen van de RUG kunt u gedurende het project Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap inzien op deze website.

Alfa-college Groningen

De opleiding Technicus engineering I & E is opgenomen in het opleidingsaanbod van het Alfa-college Groningen. Naast dat het Alfa-college verantwoordelijk is voor de coördinatie en organisatie van de opleiding, zijn ook de docenten van de theoretische vakken in dienst van het Alfa-college. Door de nieuwe opleiding in samenwerking met de installatiebranche, OTIB en de Rijksuniversiteit te ontwikkelen, profileert het Alfa-college als toekomstgerichte school. Daarnaast wil de school Noord-Nederland op de kaart zetten op het gebied van toekomstbestendig technisch vakmanschapontwikkeling, door de opbouw van een kennisnetwerk rondom dit thema te faciliteren.

OTIB

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) is betrokken bij het project Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap door zitting te nemen in de Adviesraad. Daarnaast levert OTIB een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het project door plaats te nemen in de werkgroep én ondersteunen zij de ontwikkeling van de opleiding middels een financiële bijdrage.

Installatiebranche

Met de ontwikkeling van een opleiding in toekomstbestendig technisch vakmanschap, wordt gehoor gegeven aan de vraag uit de branche om het onderwijs beter te laten aansluiten op de praktijk. Vijf bedrijven uit de installatiebranche zetten zich in voor en hebben zich geconformeerd aan het project Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap.

Quote ENGIE Services
ENGIE Services streeft ernaar een substantiële bijdrage te leveren aan de houdbaarheid van de wereld waarin wij leven. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal; door hun duurzame inzetbaarheid maken we, samen met hen, onze missie waar. De technologische ontwikkelingen binnen ons vakgebied zijn zeer dynamisch en samen met de vele mogelijkheden binnen de ICT-sector vormen ze een grote kans voor onze sector. Instroom van jonge vakmensen op ieder niveau binnen ons bedrijf is dan ook van cruciaal belang. Door ons aan te sluiten bij de ontwikkeling van de opleiding en mee te denken over de inhoud van het opleidingstraject, kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs aansluit op de behoefte van ENGIE Services in relatie tot de grote veranderende behoefte van de markt.

ENGIE Services investeert veel in de opleiding en de persoonlijke ontwikkeling van jong talent. Stages en afstudeeropdrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Het is dé manier om jouw talent in de praktijk te bewijzen en ENGIE Services echt te leren kennen. Daarom bieden we interessante en uitdagende stage- en afstudeeropdrachten en traineeships aan. Als je net klaar met je opleiding of studie biedt op verschillende niveaus ’s enthousiaste starters dé kans hun loopbaan een mooie start te geven. Zo kun je met een afgeronde technische (v)mbo- of hbo-opleiding aan de slag bij interessante klanten als (….). Welke rol je gaat vervullen? Ook daarin bieden wij verschillende mogelijkheden. Zo kun je bij ons bijvoorbeeld aan de slag op junior niveau in functies als (onderhoud)monteur, werkvoorbereider, calculator of tekenaar. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook regelmatig mogelijkheden voor niet-technische functies.

Energiewacht Assen
Energiewacht vindt het belangrijk om, in samenwerking met onderwijsinstellingen en andere organisaties binnen de installatiebranche, een significante bijdrage te kunnen leveren aan het opleiding van jongeren op het gebied van technologie en ICT. In ons werkveld hebben we behoefte aan kennis van technieken voor beheer op afstand, virtual reality en sensortechnologie. Onze (toekomstige) monteurs werken straks met dit soort technologieën en het is dan ook een pré als monteurs op de hoogte zijn van de nieuwste technische ontwikkelingen. Daarnaast participeren we graag in het project, doordat de opleiding het monteursvak een boost geeft. Er ontstaan hierdoor nieuwe, aantrekkelijke mogelijkheden en kansen voor jongeren!

Opleidingsbedrijf Installatiewerk
Binnen de installatiebranche is een toenemende vraag naar goed opgeleide vakmensen. Met de ontwikkeling van de opleiding Technicus engineering I & E ontstaat er een nieuw instroomkanaal voor jongeren die affiniteit hebben met zowel ICT als installatie- / elektrotechniek. Door ons aan te sluiten bij de projectgroep Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap kunnen wij de bij ons aangesloten bedrijven en de leerlingen met elkaar in contact brengen. Doordat wij de begeleiding van de leerlingen verzorgen, hebben kleinere installatiebedrijven zo ook toegang tot het netwerk van technische leerlingen.

Eekels | TBI
Eekels verbindt zich aan het initiatief “Toekombestendig technisch vakmanschap”, omdat het een oplossing biedt voor één van de uitdagingen waarvoor wij de komende jaren staan. Onze missie is een ‘partner in technical solutions’ te zijn voor onze klanten. Om die missie te kunnen realiseren hebben wij mensen nodig met technische kennis en goede sociale vaardigheden. De opleiding voorziet hierin op een nieuwe, innovatie wijze en daarom dragen we graag ons steentje bij aan de ontwikkeling en vorming van de opleiding.

Strukton Worksphere
Door te participeren in het project Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap onderschrijft Strukton Worksphere de doelstellingen van de nieuwe MBO-4 opleiding. ICT wordt steeds belangrijker in onze branche. We merken nu al dat het moeilijk is om goede monteurs en technici te vinden die over solide ICT-kennis beschikken. Over een paar jaar is de spoeling hoogstwaarschijnlijk nog dunner en de vraag groter. Daarnaast hebben we over vijf jaar te maken met vraagstukken waarvan we nu nog geen idee hebben met wie en welke kennis we ze gaan oplossen.

Een concreet voorbeeld daarvan is ‘Strukton PULSE’,  in eigen beheer ontwikkelde software, die ons gaat helpen bij de doorontwikkeling van onze dienstverlening. We krijgen door deze software beschikking over zogeheten ‘big data’. Die big data moet geanalyseerd worden, wat ervoor zorgt dat er andere rollen en functies binnen onze organisatie komen, waarbinnen ook andere eisen aan onze medewerkers worden gesteld. De kans om te participeren in en mee te denken over een opleiding die voorziet in een snel stijgende en veranderende behoefte, hebben we vanuit Strukton Worksphere dan ook met twee handen aangegrepen.  Door te participeren in het project Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap staat Strukton Worksphere aan de wieg van de toekomstige medewerkers, wiens functie als ‘data scientist’ nu nog niet bestaat.

Deze site wordt aangepast.
Voor actuele informatie over de opleiding Technicus engineering installatietechniek, klik op onderstaande link
Deze site wordt aangepast.
Voor actuele informatie over de opleiding Technicus engineering installatietechniek, klik op onderstaande link