Toekomstbestendig technisch vakmanschap

Gedachtegoed

Een nieuwe opleiding ontwikkelen op het snijvlak van techniek, ICT en duurzaamheid: dát was het idee waarmee acht Noord-Nederlandse partijen – waaronder het Alfa College, de Rijksuniversiteit Groningen, OTIB en diverse bedrijven uit de installatiebranche – bij elkaar kwamen. Door met elkaar om tafel te gaan, erkenden deze partijen de noodzaak om als onderwijs, bedrijfsleven en overheden intensief samen te werken om toekomstbestendige opleidingen en duurzaam vakmanschap te realiseren. Al gauw werd een overkoepelend project in het leven geroepen met de naam ‘Toekomstbestendig technisch vakmanschap’.

Vakmensen met digitale vaardigheden

Of je nu kijkt in de installatiebranche, de metaalsector of bij energiebedrijven: in iedere branche groeit de behoefte aan technische geschoolde vakmensen. Het onderwijs probeert de ontwikkelingen bij te houden, maar doordat ontwikkelingen zich dusdanig snel opvolgen, wordt het moeilijker om steeds aan te sluiten bij de vraag uit de markt. Een vraag die, door die technologische ontwikkelingen en mogelijkheden, groter en complexer is dan ooit. De oplossing voor het dichten van de kloof tussen onderwijs en praktijk kan alleen gevonden worden in een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs.

De handen ineen

De projectgroep Toekomstbestendig technisch vakmanschap brengt deze oplossing in de praktijk. Alfa-college Groningen, ENGIE Services, Energiewacht Assen, Strukton Worksphere, Eekels Technology, InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland, OTIB en Rijksuniversiteit Groningen (GSG Leerstoel Lifelong Learning) hebben de handen ineen geslagen om samen een MBO-4 opleiding voor de installatietechniek te ontwikkelen.

Meer over de partners en hun rollen

Social technical engineers

In de ontwikkeling van de opleiding ligt de focus op drie belangrijke peilers: digitale vaardigheden, ‘social skills’ en technische kennis. Voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden worden methodieken ingezet die in Amerika al jaren goede resultaten opleveren: de ‘Workplace literacy arc’ en de reflectieve ‘Learning reports’ van Dr. Arthur Langer van de Columbia University New York.

Met het project willen de betrokken partijen een succesvol voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere opleidingsinstituten. Om te zorgen voor een duurzame plaatsing van jongeren op de arbeidsmarkt, moeten we het ontwikkelen en uitvoeren van beroepsopleidingen niet meer zien als een taak van het onderwijs alleen, maar er ook en juist voor zorgen dat het bedrijfsleven actief bijdraagt aan de innovatie van technische beroepsopleidingen, zo vinden zij!

Meer over het project Laatste nieuws en onderzoeken

Deze site wordt aangepast.
Voor actuele informatie over de opleiding Technicus engineering installatietechniek, klik op onderstaande link
Deze site wordt aangepast.
Voor actuele informatie over de opleiding Technicus engineering installatietechniek, klik op onderstaande link